Användarbehovsstudier – Xtend Connect

Verkliga användarbehov är vad vi baserar alla våra innovationer på, även utvecklingen av Xtend Connect. Vi har riktigt intressant data från två separata studier som undersökte de utmaningar och hinder som amputerade har i sin vardag, och även hur vissa av dessa hinder kan blir avhjälpta genom att använda en snabbadapter.

Läs mer om studierna och se infografik som tydliggör datan här