Lindhe Xtend AB, som på denna sida benämns Lindhe Xtend eller vi, tar seriöst på den personliga integriteten för våra kunder, våra kunders kunder och våra medarbetare.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Lindhe Xtend endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Lindhe Xtend sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, det vill säga dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Säkerhet till skydd för personuppgifterna
Lindhe Xtend värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsning i utlämnande av personuppgifter
Lindhe Xtend lämnar inte ut personuppgifter till någon eller säljer dessa till tredje part. Samtliga våra underleverantörer har personuppgiftsbiträdesavtal och hanterar personuppgifter på ett säkert och betryggande sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Om personuppgifter och GDPR
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och företag samt kombinationer av dessa.
Hur använder vi dina personuppgifter?

Lindhe Xtend är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till oss. Dina uppgifter används för att vi ska kunna svara på frågor, hantera order och kundservice, skicka inbjudningar samt informera om nyheter och inspiration. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig för att kunna ge dig bästa tänkbara service och kunna fullfölja våra åtaganden.
Vi ser till att de uppgifter vi har hålls uppdaterade och att de sparas så länge de är relevanta. Information skickas till tredje part endast om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig.
Kontaktinformation
Om du har frågor rörande hur Lindhe Xtend hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lindhe Xtends dataskyddsombud
Via e-post: info@lindhe.se
Via post:
Lindhe Xtend AB
Att. Dataskyddsombud
Olofsdalsvägen 40
302 41 Halmstad

Ändring av denna integritetspolicy
Lindhe Xtend kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Lindhe Xtends hemsida.

Om cookies
Vi använder cookies på vår webbplats, www.lindhextend.com. En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren och för att du ska få tillgång till olika funktioner.
Förenklar för dig som besökare
Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om dessa inställningar. Istället meddelar cookien att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker oss.
Två typer av cookies
Det finns två typer av cookies. Den ena lagras endast tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Den här typen av cookie används när du besöker www.lindhextend.com. Den andra typen sparas som en fil på din dator under en längre tid och används när du besöker oss igen. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte spåras.
Om du vill stänga av cookies
Om du inte vill ha några cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Senast uppdaterad: 2023-09-20