Xtend Foot vinner Plastovationer Awards Komposit 2014

Jönköping, 11 november 2014

På Elmia Subcontractor delar tidskriften PlastForum årligen ut sina priser under temat Plastovation Awards 2014. I kategorin Kompositer vann Lindhe Xtend med följande nominering:

För att man tagit fram en produkt som inte bara främjar användningen av komposit utan också gör enormt stor nytta för användaren. Lindhe Xtend, har med sin Xtend Foot utvecklat en protesfot som är mer rörlig och stabil och där fotbladet dessutom kan anpassa sig efter underlaget, gör att detta är en verkligt, innovativ produkt, som kommer till nytta för många och som kan underlätta vardagen för dess användare.

Ett sjuttiotal personer från både branschen och nominerade företag hade slutit upp för att höra vilka bidrag som skulle ta hem årets priser.

– Att plast är ett varierat material som kan användas och utvecklas på många olika sätt blir väldigt tydligt när vi arbetar med Plastovationer. Även i år har vi sett ett brett spektra av produkter, för såväl industri som för konsument. Det visar på en innovation som bådar gott för branschen, säger Martin Dyberg chefredaktör för Plastforum.