OTB Sverige, VD Jessika Broström styrelsemedlem

Lindhe Xtend har varit medlem av svanska OTB sedan 2017. Branschorganisationen samlar 50 svenska aktörer, både privata och publika och medlemmarna står för 90% av de ortopedtekniska insatser som görs i Sverige. OTB:s mål är att stötta industrin och dess roll I samhället.

En vision som Lindhe Xtend och VD Jessika Broström delar: “Jag är mycket stolt över att få bli invald som styrelsemedlem i OTB. Genom att påverka branschen på många olika nivåer, kan vi säkerställa att patientens bästa tas tillvara.”