Examensarbete som undersöker snabbkopplingsadapters

Vi brinner för att göra livet enklare för amputerade och tycker därför att det är väldigt intressant att Karl Wilsborn och Kenneth Heggdal, ortopedingenjörsstudenter på Jönköpings Universitet, gjort en studie som fokuserar på behovet av snabbkopplingsadaptrar.
Undersökningen var kvalitativ och gjordes genom intervju på 6 deltagare, varav hälften är transtibialt amputerade och hälften transfemoralt amputerade.

Sammanfattningsvis visar resultatet på att behovet av en snabbkopplingsadapter är högst subjektivt och beror helt på individens vardag och livsstil, snarare än på några allmänna faktorer. Behovet verkar snarare te sig högst individuellt, beroende på aktivitetsnivå, antal komponenter, personlig livsinställning och liknande subjektiva faktorer.

Idag finns bara två snabbkopplingsadaptrar på marknaden, och det var dessa två som användes i studien, varav den ena – Xtend Connect – är vår. Det gläder oss mycket att den i studien upplevdes som både smäcker, smidig och stabilt hållbar.

Läs studien i sin helhet En undersökning av snabbkopplingsadapterns nödvändighet – ett fenomenologiskt examensarbete