En vision att driva branschen framåt

Det finns så många sätt att påverka en marknad. Redan när vi grundade Lindhe Xtend hade vi en vision att vi ville vara del i att utveckla branschen och driva den framåt. Som med allt vi gör sätter vi användaren och innovationstänket i första rummet, och är nu stolta medlemmar och aktiva deltagare i många branschforum.
Christoffer, vår grundare, är ordförande i Momentum Sverige, den nya användarorganisationen för amputerade, dysmelister, protes- och ortosanvändare i Sverige.
Jessika, vår VD, är styrelsemedlem i OTB (Ortopedtekniska Branschrådet) och jobbar på många nivåer för att stötta den ortopedtekniska industrin i Sverige.
Mirja, som är säljansvarig för EMEA, deltar i arbetsgrupper inom riktlinjer för upphandlingar i Sverige, för att stötta regionerna att ha möjlighet att upphandla tjänster och produkter inom branschen på ett bättre, smidigare sätt som även blir bra för alla parter.
På andra sidan Atlanten är Russell, vår säljchef för Nordamerika, medlem i kommitteen i AOPA (American Orthotic and Prosthetic Association) där han jobbar för att göra organisationens event både mer attraktiva och intressanta för besökare och utställare.