Besök oss på Nordisk Ortopedteknisk konferens i Reykjavik 1-3 oktober 2015

Reykjavik på Island, 1 – 3 oktober 2015

På Nordisk Ortopedteknisk Konferens finns vi på plats och demonstrerar Xtend Foot och Xtend Cover. Ska du dit – se till att besöka oss i vår monter. Mer om mötet kan du läsa här:

http://www.nok2015.is/

Välkommen!