Ny styrelse för Lindhe Xtend AB

Eftersom bolaget nu går in i nästa fas med en internationell expansion valdes vid bolagsstämman ny styrelse till Lindhe Xtend. Den nya styrelsen borgar för kompetenstillförsel i bolaget och har stor erfarenhet både av internationalisering och kommersialisering samt klinisk expertis. Den nya styrelsen består av:

Tommy Hedberg, Styrelseordförande

Tommy har lång erfarenhet från internationella affärer och har tidigare haft positioner som VD på Atos Medical, VP of Marketing & Sales på både Atos och Medscand samt som produktchef på Leo Pharma. Med sin internationella profil och gedigna erfarenhet samt vana vid styrelsearbete blir Tommy en stor tillgång för bolaget.

Peter Gerhardsson, Styrelseledamot

Peter Gerhardsson har 30 års erfarenhet inom pharma och medicinteknik. Hans fokus på försäljning och marknadsföring, främst inom diabetessektorn, bidrar med ett värdefullt och brett kontaktnät internationellt. Peter arbetar som VP på Dexcom och har också varit ansvarig för affärsutveckling på Novo Nordisk och Medtronic.

Henrik Malchau, Styrelseledamot

Henrik Malchau är Professor på Harvard Medical School at Massachusetts General Hospital och Överläkare på Ortopedkliniken på Sahlgrenska. Med sin långa erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning bidrar Henrik med ett starkt internationellt kontaktnät och klinisk kompetens inom ortopedi.

Anders Rosengren, Styrelseledamot

Anders Rosengren har 20 års erfarenhet av affärsutveckling av medicintekniska verksamheter från både start-ups och medelstora bolag. Anders tillför bolaget en bred teknisk erfarenhet, brett kontaktnät samt kommersiell och internationell erfarenhet.

Christoffer Lindhe, Styrelseledamot, grundare och Produktutvecklingschef

Christoffer Lindhe spelar som grundare och huvudägare i bolaget en viktig roll i styrelsen. Med sitt kontaktnät, innovationskraft och inspirerande inställning bidrar han både praktiskt och strategiskt till bolagets utveckling.

Lindhe Xtend förstärker sitt team

Expansionen för Lindhe Xtend fortsätter och vi har därför den stora äran att introducera våra senaste tillskott i teamet – Malin Östlund och Jiri Kubicka.

Malin Östlund, Head of Operations.

Malin kommer med sin långa erfarenhet av projektledning, kundservice och medicinteknik att vara ansvarig för bolagets supply chain för att säkerställa hög precision och kvalitet i leveranser till våra kunder. Malin har mångårig erfarenhet av Medicinteknik och projektledning och kommer närmast från medicinteknikbolaget Getinge.

Jiri Kubicka, Teknisk rådgivare

Jiri Kubicka har lång erfarenhet från internationella MedTech-bolag såsom BD (Becton, Dickinson and Company) och Nolato Medical och har där arbetat både som utvecklingchef och projektledare. Med sin tekniska expertis bidrar Jiri med strategisk produktionsplanering, materialkunskap, testprogram samt utvärdering av underleverantörer.